Jeg sponser ekvipasjer

Per i dag så sponser jeg 4 ekvipasjer som er i Norges toppen

Ann-Karin Isaksen med Si-Ja og Toxi som er oppadgående
Anette Nordby med Sara og Tzili
Marianne Søgaard med Tiril, Cari og Julie
Michell Malmåsen