Jeg har et samarbeid med Best Dogs, innhaver Kjersti Bjøntegaard

Samarbeidet inngår i at jeg er hjelpeinstruktør, hun sender kunder til meg og omvendt. 

Hun har en del hundekurs, kanskje noe som passer for deg. Ta en titt på hennes hjemmeside.

 

https://bestdogs.no/