Klinikken

Per i dag har jeg bare behandlingsrommet klart. 

 

Det er planlagt treningsrom, med blant annet Fitpaws, kavaletter, tørrmølle, rett utenfor døren for behandlingen. Dette vil også være et rom som kan leies av en gruppe om de ønsker inne trening i varme lokaler. Det vil også være åpent for drop in trening, som en type sirkeltrening. Vi håper dette kan stå klart vinteren 2021.

 

I kjelleren planlegger vi nå basseng. 

 

Dette kan man bruke ved rehab, eller ved en svømme klubb. Vi håper at dette kan stå åpent våren/sommeren 2021

 

 

Så følg med i vår planlegging.